Warunki wypożyczania

Aby wypożyczyć urządzenie należy okazać dokument ze zdjęciem. Zapłata  za wynajem i kaucję przyjmowana jest w gotówce.  Przy wypożyczeniu sprzętu sporządzana jest umowa.  Opłata odbywa się po oddaniu urządzenia i jest pobierana w pierwszej kolejności z kaucji.

Stawka za wypożyczenie obejmuje okres godzinowy lub 24h. Za przedłużenie na każdy kolejny dzień klient płaci kolejną stawkę dobową. Wypożyczenie sprzętu na weekend od piątku (po godz. 14.00) do poniedziałku (do godz. 10.00) obejmuje okres rozliczeniowy za 2 dni.

Sprzęt należy zwrócić w stanie niepogorszonym i w miarę możliwości wyczyszczonym. W przypadku uszkodzeń w wyniku niewłaściwej obsługi urządzenia, wypożyczający pokrywa koszty naprawy. Za uszkodzenie nie wynikające z winy wypożyczającego (np. wyeksploatowana część) wypożyczalnia nie obciąża kosztami.

Klient wypożycza urządzenie na swoją odpowiedzialność. Ze względu na intensywność wypożyczeń w danych okresach różnych urządzeń, wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za zepsucie się maszyny. Jeśli jest to możliwe klient może dostać urządzenie zastępcze. W takim przypadku wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty dojazdu czy opłacenie pracownika wykonującego usługę na rzecz wypożyczającego.

Przy pracy należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, przy wypożyczaniu udzielany jest instruktaż.

W paliwo należy zaopatrzyć się we własnym zakresie. Wypożyczane urządzenia są wstępnie wyposażone w oleje i żyłki, które w wyniku ewentualnego większego zużycia należy uzupełnić we własnym zakresie.